۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

کیهانی که فقط ارزش پاک کردن شیشه رو داره تو بالاترین 2بار موضوع داغ شده؟

دیگه برای بالاترین متاسف میشم که خبرهای کیهانیش در صدر اخبارش قرار داده شده .کیهانی که دروغگوییش برای همه ثابت شده

تفریحات مردم ایران

۱ - تجاوز گروهی در باغات و استخر
۲ - تماشای اعدام در ملأ عام
۳ - کشتن قویترین مردان ایران
۴ - اشاره دادن به دخترها

(گشت ارشاد همین نزدیکی هاست)

۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

۱۳۹۰ تیر ۲۶, یکشنبه

آقای جمهوری اسلامی به جای گیردادن به موی جوانان و جمع آوری ماهواره ها,ارازل اوباش را جمع کنید تجاوزات را جمع کنید

قویترین مرد ایران و جهان در امنیتی ترین کشور دنیا ! به قتل رسید.
واقعا امنیت در کشور بیداد میکند تجاوزات گروهی قتل و ... ولی فکر و ذکر دولت مردان شده موی جوانان ,جمع آوری ماه واره هاا واقعا حیفمان می آید بگوییم در این کشور هستیم