۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

آذربایجانیها در فیسبوک ,پروفایل خود را به شکل دریاچه اورمیه کردند,آیا در روزها آینده خبرهایی در راه است؟

هر چه به روزهای گرم نزدیک میشویم شاید خشک شدن آب دریاچه میشویم و بی کفایتی مسئولین نسب به این مورد
امروز خیلی از آذربایجانیها عکس پروفایل خود را به خاطر دریاچه مظلوم اورمیه یک شکل کردند ..تا یاد آور شوند این دریاچه در زمان چه کسی و کسانی و چه حکومت و دولتی به کویر تبدیل میشود

فیسبوک آذربایجان
https://www.facebook.com/Azerbaijani.Official.Page