۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۹, سه‌شنبه

فیسبوک آذربایجان :1 خرداد ماه آذربایجان,اعتراضات خیابانی خود را برای دریاچه اورمیه آغاز میکند


جمعی از فعالین و دانشجویان آذربایجان، هوادران تیم تراکتور و فعالین محیط زیست و ... ، با صدور فراخوانی مردم تبریز, اورمیه و سایر شهرهای آذربایجان را به راهپیمایی اعتراضی در مورد وضعیت دریاچه اورمیه فراخواندند.

براساس گزارش یونیپ برنامه محیط زیست سازمان ملل سال 2013 آخرین سال حیات عروس آذربایجان است لذا با توجه به بحرانی بودن شرایط دریاچه و بی توجهی حاکمان با برگزاری راهپیمایی مدنی صدای خود را به جهانیان برسانیم

در این بیانیه ساعت 18 یکم خرداد ماه خیابانهای امام و عطایی اورمیه به عنوان زمان و مکان فریاد دریاچه اورمیه اعلام گردیده است
و در تبریز نیز در ساعت 18 یکم خرداد ماه خیابانهای: راسته کوچه . آبرسان و حوالی دانشگاه .

--

فیسبوک آذربایجان
https://www.facebook.com/Azerbaijani.Official.Page