۱۳۸۹ اسفند ۸, یکشنبه

دمت گرم 20:30

این قدر که این 20:30 بالاترین رو تو بخشهای خبریش تبلیغ میکنه نه فارس نیوز و نه رجا نیوز این قدر تبلیغ نشده .اگر 20 % مردم ایران بالاترین رو میشناختن الان همه اشراف کام بهش دارن/دمت گرم 20:30