۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

فیسبوک آذربایجان::عکسی از نورهایی عجیب در آسمان تبریزنورهایی عجیب در آسمان تبریز و اورمیه و بعضی دیگر از شهرها- چند ساعت پیش
نورهایی که رفته رفته بزرگتر شدند

https://www.facebook.com/Azerbaijani.Official.Page
پیج آذربایجان