۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه

برای تحقیق برادرم داشتم کلمه مقوا رو تو گوگل سرچ میکردم عکس امام رو آورد !

چی کار کردین شما با کلمه مقوا :d

۳ نظر:

 1. حالا برای چی جستجوی مقوا توی گوگل؟

  پاسخحذف
 2. امام جاکش مقوایی به حمید رضا بابایی :
  حمید این کون کجه؟
  حمید : کی میگه کجه ؟ کی میگه کجه ؟
  امام جاکش مقوایی : اعدام شدگان این ۳۳ سال
  حمید : دشمنتان مقوا
  امام جاکش مقوایی : حمید اینقدر زیر چشمی کون منو نگاه نکن

  پاسخحذف
 3. این کس کش پیزوری ، این امام لانتوری ،از جنس مقوا بود //این خواجه ز گه میبود ،اول توی گه دانی ،عقلش ته ان چاه بود//در میان احمق ها ، این جاکش بی کله ، یک امام و آغا بود //توی صف احمق ها ، اشکش دم مشکش بود، این قاتل عقل ها بود //ادامه این شعر بلند به زودی در پای عکس مقوایی امام جاکشی که از جنس گه بود ولی برای (۱۲) بهمن روز ورود( دیو )جماران با مقوا باز سازی کردنش.

  پاسخحذف