۱۳۹۰ دی ۵, دوشنبه

دربرنامه90/یاوری: بازیکن میرفت با گرل فرندش تخلیه میکرد میومد تو تمرین میگفت ماساژم بدین

عجب دستاوردی داشته فوتبال این مملکت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر