۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

پوستری بسیار زیبا::فارس قارداشیم گل سس ور ,تورک قارداشا نفس ور

((برادر فارس بیا فریاد بزن **** به کمک برادر ترک خودت برس))
وعده ما 12 شهریور

منبع:صفحه رسمی آذربایجان>>https://www.facebook.com/Azerbaijani.Official.Page


۲ نظر:

  1. شاید امروز فرصتی باشد برای اتحاد همه ی ایرانیان

    دریاچه ارومیه متعلق به تمام ایرانی ها است

    پاسخحذف