۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

فتنه ای آبی رنگ به نام دریاچه ارومیه :فیس بوک آذربایجان

قیام مردم آذربایجان در روز 12 شهریور نشان از فهم شعور و درک بالای جوانانی را داشت که بعد از 30 سال فهمیده اند که حکومتی که آرمان آن خدمت به مردم و سرزمین بود اینک دشمن درجه یک این ملت و این سرزمین شده است و حالا این جوانان جور ندانم کاریهای پدرانشان را میخورند پدرانی که به طمع "برق را مفت میکنیم آب را مفت میکنیم و .."پای انقلابی ایستادند که فرماندهی دیکتاتور و نماینده ای دیکتاتور تر از خودش داشت و هر اعتراضی علیه خود و حکومتش را فتنه میخواند و کاری که دیروز فرزندان ستارخان کردند بغض درگلو مانده ای بود که با منفجر شدنش ستونهای تخت این سلطنت را لرزاند و اینک با افتخار میگوییم اگر این حرکت را فتنه میخوانید آری دریاچه ارومیه فتنه ای است که پایه های تخت شما را سست کرده و گویی بیداری جوانان در منطقه رخ داده است و بعد از سرنگونی سوریه دامن دیکتاتورهای بعدی را خواهد گرفت

https://www.facebook.com/Azerbaijani.Official.Page


یازان:بابک تبریزلی
نویسنده:بابک تبریزلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر