۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

پروردگارا!
پروردگارا! به ترکان ما بیاموز که تعصب روی نام خلیج فارس، تعصب روی انتصاب آن به ایران
است نه زبان فارسی!!!
و به فارسهای ما بیاموز که ترکها هم در این کشور سهم دارند

...بار الها! به دختران ما بیاموز که هر پسری مزاحم نیست و به پسرانمان بیاموز که هر دختری خراب نیست!

پروردگارا! دولتمردان ما را در پناه خود نگه دار و پسشون هم نده!! پیش خودت باشن واسه ما هم بهتره!!

خداوندا! تورا سپاس گذاریم که به فقرا دو عدد کلیه اعطا نمودی تا در زمان احتیاج مشکل مالی خود را بر طرف کنند...!!!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر