۱۳۹۰ مرداد ۱۴, جمعه

به گفته سایت حکومتی شوشول فرنود رهبر جنبشه سبزه پس در نتیجه ک...ن آغا هم رهبر شماست

سایت حکومتی جام نیوز با تمسخر ماجرای فرنود را به تمسخر به جنبش سبز ربط داد که در اینجا اعلام میکنم پس در نتیجه ک...ن آغا هم رهبر شماست

۱ نظر:

 1. آن گروه که آخرتشان مقدم به دنیا است ، دور و بر آقای خامنه ای جمع هستند

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=66:1389-06-26-06-53-44&catid=45:nazar-bozorgan

  من یک میکرون در آقای خامنه‌ای، غل و غش یا ناخالصی ندیدم

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=149:1390-02-03-19-13-43&catid=45:nazar-bozorgan

  امام تعيين كرده است كه جمهوري اسلامي بايد باشد و با اين رهبري، انشالله اين انقلاب به قيام جهاني ملحق مي‌شود

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=167:1390-04-10-14-35-43&catid=42:agha-va-mahdi

  پاسخحذف