۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

همانا ما شما را با مشت و لگد به بهشت میبریم

سوره ناجا آیه 110

۱ نظر: