۱۳۹۰ خرداد ۳, سه‌شنبه

لاشبکی به گفته های ناصر حجازی:ما چیمون تو این مملکت پاکه که فوتبالمون پاک باشه؟

فلاشبکی به گفته های ناصر حجازی :

فردوسی پور: میخواستیم بیشتر در مورد فوتبال پاک با آقای عزیز محمدی صحبت کنیم
که...
حجازی: ببخشید. میشه من یه چیزی بگم؟
فردوسی پور: راجع به فوتبال پاک؟
حجازی: بله
فردوسی پور: بفرمایید
...حجازی: ما چیمون تو این مملکت پاکه که فوتبالمون پاک باشه؟ فقط همینو میخواستم بگم!
فردوسی پور: خیلی ممنون!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر