۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

پیام شاهزاده رضا پهلوی در مورد راه پیمایی ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹

۲۳  بهمن ماه ۱۳۸۹
خواھران و برادران عزيزو مبارزم
بی نهایت خوشحالم که می بینم  موج بزرگی که در سال های اخیر برای احقاق حقوق و آزادی های سرکوب شدۀ خویش به راه انداخته اید چنین فراگیر شده و در تونس و مصر به ساحل پیروزی رسیده است. این پیروزی ها نشانی تازه و انکار ناپذیر دیگر از نیروی لایزال مردم بی سلاح اما آهنین اراده ای است که می توانـد حاکمان خشونت گر را به عقب راند و به تسلیم وادارد.  همین نیروی لایزال است که امروز مردم آزادیخواه جهان را به تحسین و  زمامدارانشان را به پشتیانی از تلاش پیگیر اما مسالمت آمیز ملت ها در راه آزادی و رهائی کشانده. امروز پیروزی هر جنبش آزادی خواهانه ای در تقویت روحیه و  استحکام ارادۀ کوشندگان راه آزادی در هرگوشۀ جهان تأثیری به سزا دارد. یقین دارم که پیروزی درخشان و تاریخی مردم مصر نیز ارادۀ شما برای شرکت در تجمعات و راه پیمائی های روز ۲۵ بهمن و تداوم مبارزات را استوارتر و امیدتان به پیروزی نهائی علیه حاکمان غاصب و ستمگر را بیش از پیش کرده است.

امیدوارم که رژیم بیگانه با آزادی و حق، در مخالفت با راه پیمائی مسالمت آمیز شما برای شرکت در شادکامی مردم آزاده و آزاد شدۀ مصر اصرار نورزد. امیدوارم که درس پیروزی های برق آسا و پی در پی ستم کشیدگان بر ستم گران بر رهبران غافل و فاسد «جمهوری اسلامی» پنهان نمانده باشد. امیدوارم بدانند که هرچه بیشتر خشونت ورزند و هرچه فضا را بر مردم  لب به جان رسیده ایران تنگ تر سازند، فنای مسلم حکومت تبه کار خویش را نزدیک تر کرده اند. امیدوارم که نیروی های انتظامی و  نظامی ایران نیز از آنچه در مصر روی داده است درسی بزرگ آموخته باشند و از هر خشونتی علیه خواهران و برادران، هم کیشان و هم میهنان بی گناه خود بپرهیزند و بیش از پیش به خیر و صلاح ملت بیاندیشند تا حمایت از حکومت ظالمان، بدانند که پیروزی راه پیمایان حق طلب در نهایت پیروزی آنان خواهد بود.

برای همۀ شما هم میهنان آزاده و  آزادی خواهم  در آزمون دیگری که پیش رو دارید آرزوی توفیق دارم  و خـود را در کنــار شما می دانم. با هــر فرصت و امکانی که می یابم می کوشم تا ندای رسای آزادی خواهانۀ شما را به گوش همۀ آزادگان جهان برسانم. مطمئنم که تلاش پیگیر و قهرمانانۀ  شما در راه آزادی و بهروزی، پیروزی نهایی را بهمراه خواهد داشت.

خداوند نگهدار ایران باد

رضا پهلوی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر