۱۳۸۹ بهمن ۲۹, جمعه

اعدامی

 

در کلاس مدیریت یاد ما دادند که کسی‌ را شب سال نو اخراج نکنیم.


در کلاس مدیریت یاد ما دادند که کسی‌ را شب سال نو اخراج نکنیم. روز تولدش اخراج نکنیم. یک ماه حقوق هیچ سازمانی را ورشکست نمی کند ولی‌ شاید اخراجی شب عید از غصه بیکاری خودش رو بکشد.


کاش کسی‌ به جلاد‌ها یاد می داد که کسی‌ را در سحرگاه روزهای سرد زمستان نکشند. سخت است هم از درون بلرزی هم از بیرون. فکر می‌کنم چقدر سخت است که سوز بزند و بلرزی و طناب سرد باشد. طناب از سردی یخ زده باشد. سخت مثل کابل. فرو برود در گردن. آسمان ابری و بی‌ ستاره. پاهایت در دمپایی یخ کرده باشد. که بدانی دیگر بهار را نمی بینی. حتا همین بهار که در راه است.

کاش از این کلاس های مدیریت منابع انسانی‌ یکی‌ بود به نام جلادی منابع انسانی‌.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر