۱۳۸۹ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

بی دینی، نماد روشن فکری

درود بر شما عزیزان
ابی‌ دینی نه تنها نماد روشن فکریست بلکه نماد بیداریست.
و اگر جویای علت آن باشید، چنین باید گفت:
هر چیزی که وجودش قائم به وجود دیگری باشد، در آنصورت وجود آن چیز از نظر عقلانی غیرواقعی است.
توضیح: اگر مذهب وجود خارجی‌ دارد، به دلیل وجود "انسان" است که در صورت وجود نداشتن "انسان"، دیگر مذهبی‌ وجود نخواهد داشت.  

چنانچه انسان در جستجوی یافتن حقیقت واقعی‌ خود باشد، باید آنرا در درون خود جستجو نماید، نه در کتب انسانهایی که از نوع خود او هستند و نسبت به او برتریتی ندارند و هر که ادعای آنرا نماید، در واقع غیرواقعی‌ سخن گفته است. چرا که در جهان سلسله مراتبی وجود ندارد و هر آنچه که هست و نیست در ذات خود با هم یکی‌ هستند.
توضیح: حقیقت وجودی درون انسان دست نوشته ی خالق اوست، در صورتی‌ که حقایق کتب دینی دست نوشته ی انسان هایی چون خود او هستند. 

تفاوت بین آن دو را تنها با تکیه بر نیروی خرد و آگاهی‌ خود میتوان دریافت.

بدرود عزیزان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر